หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2561 ของเทศบาลตำบลทองแสนขัน
 

                    เทศบาลตำบลทองแสนขัน  ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558 - 2561  ในระหว่างวันที่  16 - 23  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา  18.00  น. โดยรายละเ * * * ยดดังนี้
     หมู่  1  บ้านแสนขัน  วันจันทร์ที่  16 ก.พ. 58  ณ  ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านแสนขัน  หมู่ที่  1
     หมู่  2  บ้านแสนขัน  วันอังคารที่  17 ก.พ. 58 ณ   ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านแสนขัน  หมู่ที่   2
     หมู่ 12 บ้านแสนขัน  วันพุธที่  18 ก.พ.58 ณ ศาลาการเปรียญวัดแสนขัน
     หมู่  9   บ้านบ่อทอง  วันพฤหัสบดีที่  19  ก.พ.58 ณ หอประชุมกองทุนหมู่บ้านบ่อทอง
     หมู่  10  บ้านเนินชัย  วันศุกร์ที่  20  ก.พ.58  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบ้านเนินชัย
     หมู่  3  บ้านท่าช้าง  วันจันทร์ที่  23  ก.พ.58 ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

เขียนโดย   คุณ มัลลิกา คงนุ่น นักวิชาการประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 14.12 น. [ IP : 125.26.206.6 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555