หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
นายกเทศมนตรี ทต.ทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-318-0829
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาการคมนาคม ทั้งทางน้ำและทางบก
   
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ให้เพียงพอและทั่วถึง
   
พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
   
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะและมีความยั่งยืน
   
ดูแลชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-029 โทรสาร : 055-418-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทองแสนขัน
  จำนวนผู้เข้าชม 7,084,067 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2555
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10