หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-379-9842
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนโดยรวมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน ที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ำคลอง ตรอนไหลผ่าน พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทั้งการทำนาข้าว และพืชไร่ จึงเรียกได้ว่าเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ  
 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
วัดแสนขัน
วัดบ่อทอง
 
วัดท่าช้าง
วัดเนินชัย
ซึ่งเป็นสถานที่สอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุ สามเณร และเป็นสถานที่ที่เป็น ศูนย์รวมจิตใจและการพบปะของประชากรในท้องถิ่นเป็นสถานที่ประกอบพิธีทาง ศาสนาและประเพณีนิยมเนื่องในงานเทศกาล งานรื่นเริง และงานบุญต่างๆ
 
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
    สโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 จำนวน 3 แห่ง คือ
   
โรงเรียนบ้านแสนขัน  
   
โรงเรียนบ้านท่าช้าง  
   
โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์  
    โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
   
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  
    ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแสนขันวิทยา จำนวน 2 ศูนย์ คือ
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนขัน  
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง
 
 
 
 
วัฒนธรรมและประเพณี ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน มีประเพณีสำคัญ ดังนี้
 
ประเพณีทำบุญแจงรวมญาติ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งเป็นการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะกำหนด วันจัดงานนี้ขึ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี โดยประชาชนบ้านแสนขัน หมู่ที่1 , 2 และ หมู่ 12 จะนัดหมายร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นพร้อมกัน
 
งานประเพณีสงกรานต์ เป็นงานประเพณีของอำเภอทองแสนขัน ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี โดยมีขบวน จากกลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและการรเล่นกีฬาพื้นเมืองต่างๆ ณ วัดแสนขัน
 
งานประเพณีลอยกระทงเป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอทองแสนขันได้สืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาโดยตลอด ชาวทองแสนขันจะเรียกงานนี้ว่า “งานเทศกาลวันลอยกระทง” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 1 ณ บริเวณวัดแสนขัน
นอกจากประเพณีต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดงานประเพณีการแข่งขันกีฬา 5 เส้า ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีของอำเภอทองแสนขันงานมหกรรมเหล็กน้ำพี้ ี้และของดีทองแสนขัน จัดขึ้นเป็นนประจำทุกปีต่อเนื่องกันมา และประเพณีทำบุญข้าวหลาม รวมทั้งประเพณีอื่นๆ ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา เป็นต้น ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ คือ เทศกาลแห่เทียน วันเข้าพรรษา เทศกาลเทโวในวันออกพรรษา
 
 

สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 8 แห่ง

สนามตะกร้อ จำนวน 4 แห่ง

สนามบาสเกตบอล จำนวน 4 แห่ง

สนามวอลเลย์บอล จำนวน 3 แห่ง

ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง

สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง

สวนสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง
 
 

สถิติเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน

มีศูนย์บริการประชาชนที่บริเวณสามแยกตลาดสดบ้านแสนขัน และอาสาสมัครป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 100 คน
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน มีการบริการทางด้านสาธารณสุข ดังนี้
  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  
 
โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง  
 
สถานบริการคลินิก จำนวน 7 แห่ง  
  อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลทองแสนขัน
 
แพทย์   3 คน  
 
พยาบาล   37 คน (รวมที่ไปศึกษาต่อด้วย)
 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้   15 คน แบ่งเป็น
             ลูกจ้างประจำ   6 คน  
             ลูกจ้างประจำ   9 คน  
    เจ้าพนักงานสาธารณสุข   1 คน  
    ทันตแพทย์   2 คน  
    เภสัชกร   3 คน  
    อ.ส.ม.   105 คน  
             รวมทั้งหมด   165 คน  
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-254 โทรสาร : 055-418-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทองแสนขัน
  จำนวนผู้เข้าชม 12,622,180 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2555
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10