หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปี 2560   5 พ.ย. 2561 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561   5 พ.ย. 2561 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    5 พ.ย. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   5 พ.ย. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ติดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณนานายสุพันธ์ ทองจันทร์ หมู่ 2 บ้านแสนขัน ตำบลบ่อทอง   19 ต.ค. 2561 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมตลาดสดเทศบาลตำบลทองแสนขัน   19 ต.ค. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 (ก.ค.2561-ก.ย.2561)   17 ต.ค. 2561 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 ต.ค. 2561 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณนายสุพันธ์ ทองจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์   10 ต.ค. 2561 80
   1      2     (3)     4      5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555