หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
Twitter
ทต. ทองแสนขัน
CLICK
Facebook
ทต. ทองแสนขัน
CLICK
Page Facebook
ทต. ทองแสนขัน
CLICK
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-379-9842
 
 
 
 
 
ศาลปู่คำ
ศาลปู่เจ้าทิศน้อย
ศาลเจ้าพ่อบ่อทอง
วัดบ่อทอง
วัดแสนขัน
 
    
 
 
 
 
  การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทองแสนขัน
  มีความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ
  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย
  มีความพร้อมของสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 
 
 
 
สายตรงนายก
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
โทร. 081-379-9842
 
สายตรงปลัด
นายสุริยัน ภักดี
โทร. 093-318-0829
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ( [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฯ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ฯ (สำนักปลัด) [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนคอนกรีจกันน้ำกัดเซาะ หมู่ 1 [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร. [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 25 หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน ตำบลบ่อทอง [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ซอย 17 (ช่วงที่1) หมู่ที่ 12 บ้านแสนขัน [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 
รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม รถน้ำ ทะเบียน น 8611 อต โดยวิธ [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธี [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงิ [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กระณีว [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงและขา (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพ [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (งานสวน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กระณีวงเงิน [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กระณีวงเง [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 20 
 
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนคอนกรีจกันน้ำกัดเซาะ หมู่ 1 [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร. [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
 
     
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
otop
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมืองบ้านเนินชัย
 
 
 
 
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อแระชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ แนบ1 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 [ แนบ1 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 ด่วนที่สุด เรื่อง การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน [ แนบ1 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีปฏิบัติตาม พรบ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 [ แนบ1 ]  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
 เร่งรัด ติดตามสถานะผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 [ แนบ1 ]  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ แนบ1 ]  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
 ด่วนที่สุด เรื่อง การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ [ แนบ1 ]  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
 แต่งตั้งและเชิญประชุมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ แนบ1 ]  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
 
 
 
 
 
 
 


จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร. [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างฝังกลบปรับเกรดบ่อขยะของเทศบาลตำบลทองแสนขัน โดย [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โ [ 26 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อเหรียญรางวัล และอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา โดยวิธีเ [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพ [ 15 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขันกีฬาเปตองและกีฬาพื้นบ้า [ 15 ม.ค. 2567 ]ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้าน เช่น ผลไม้, นม, ขนม, ขนม [ 15 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬา ตามโครง [ 15 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะ [ 11 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุของรางวัลกิจกรรม วัสดุแข่งขันวาดภาพระบายส [ 9 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ งานประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 2 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในงานประปา (กองช่าง) โดยวิธีเ [ 2 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉ [ 2 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ,เก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยว [ 2 ม.ค. 2567 ]

 
 
 
 
ถนนสายอุตรดิตถ์-น้ำปาด (24 ก.พ. 2566)    อ่าน 256  ตอบ 1  
ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2561 ของเทศบาลตำบลทองแสนขัน (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 1759  ตอบ 0  
 
 
 
 
อบต.ท่าปลา ตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัย [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ผักขวง ประกาศ อบต.ผักขวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-254 โทรสาร : 055-418-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทองแสนขัน
  จำนวนผู้เข้าชม 12,966,795 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2555
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10