เทศบาลตำบล ทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. ทองแสนขัน)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 5106060672
  ชื่อบัญชี : ตำบลทองแสนขัน