เทศบาลตำบล ทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 5106060672
  ชื่อบัญชี : ตำบลทองแสนขัน