หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-379-9842
 
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล ซึ่งเดิมใช้คำว่า สุขาภิบาลทองแสนขัน จัดตั้งตามประกาศกระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2496 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2496 และต่อมามีการสร้างถนน จึงทำให้ชุมชนพัฒนามีประชากรหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น จน กระทั่งได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2542 เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป สุขาภิบาลทองแสนขัน จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “ เทศบาลตำบลทองแสนขัน ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา  
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน ได้ย้ายสำนักงานจากที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน มาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน(เดิม) ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น สำนักงานเทศบาลชั่วคราวอยู่ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2542 และเปิดทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และปัจจุบันเทศบาลตำบลทองแสนขันได้ก่อสร้าง สำนักงานใหม่ บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง เพื่อรองรับการถ่ายโอนความรับผิดชอบจากหน่วยงานต่างๆ  
 
  สัญลักษณ์รูป "ดาว" คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชน
  สัญลักษณ์รูป "ทองคำแท่งบนพาน" คือ สัญลักษณ์ของอำเภอทองแสนขัน ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน เป็นที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำคลอง ตรอนไหลผ่าน พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทั้งการทำนาข้าว และพืชไร่ ความเจริญของตัวเมืองจะอยู่ทางด้านตะวันออก
  อุณหภูมิ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.3 องศาเซลเซียส โดยสูงสุดในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.4 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม
  ปริมาณน้ำฝน
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 985.28 มิลลิเมตร/ปี จำนวนฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 58 วัน เดือนที่มี ฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน มีฝนตกเฉลี่ย 203.76 มิลลิเมตร
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บ้านแสนขัน หมู่ 9 มีพื้นที่ 12.65 ตารางกิโลเมตร มีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียน ยาวไปตามแนว ตะวันออก – ตก ห่างจากตัวอำเภอทองแสนขันประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจาก กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดกับหมู่ที่ 9 บ้านบ่อทอง ตั้งแต่หลักเขตที่ 9 ไปทางทิศตะวันออกผ่านหลักเขตที่ 10 ที่หมู่ที่ 9 บ้านบ่อทอง แล้วไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนสาย 1245 ถึงหลักเขตที่ 11 ไปถึงหลักเขตที่ 1 ด้านเหนือของบ้านบ่อทอง หลังเขาผาตั้ง เป็นเขตติดต่อ หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำดิน ตำบลบ่อทอง
     
  ทิศใต้ ติดกับหมู่ที่ 2,12 ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 ผ่านลำเหมืองชลประธานไปทางทิศตะวันตก ผ่านหลักเขตที่ 4 ผ่านไปถึงหลักเขตที่ 5 ที่ถนนสาย 1246 (น้ำพี้ – บ้านแพะ) ผ่านมาหลักเขต ที่ 6 ที่คลองตรอน และไปตามแนวคลองตรอนถึงหลักเขตที่ 7 ที่ลำห้วยดินดำ บ้านท่าช้าง เป็นเขตติดต่อหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง  
     
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่ที่1 บ้านแสนขัน ตัดผ่านแนวเขตเขาตาพรมในแนวตะวันออกเฉียงใต้ ไปถึงหลักเขตที่ 2 หมู่ 2 บ้านแสนขัน ที่ริมฝั่งคลองตรอน เป็นแนวเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 2 แล้วตัดผ่านถนนสาย 1214 (น้ำอ่าง - วังผาชัน) ไปถึงหลักเขตที่ 3 เป็นเขตติดต่อหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 ตำบลบ่อทอง
     
  ทิศตะวันตก ติดกับหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 2 ตั้งแต่หลักเขตที่ 7 ไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ไปถึงเขตที่ 8 คลองตรอนบริเวณบ้านเนินชัย หมู่ที่ 10 แล้วไปตามแนวทิศเหนือ ตัดถนนสาย 1214 ไปบรรจบหลักเขตที่ 9 เป็นเขตติดหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง  
 
 
    จำนวนประชากรทั้งสิ้น   คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน   คน คิดเป็นร้อยละ
  หญิง จำนวน   คน คิดเป็นร้อยละ
    จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ครัวเรือน
    มีความหนาแน่นเฉลี่ย คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
 
อาชีพหลัก เกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว, ทำไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำประหลังและถั่ว
อาชีพรอง การปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่, เลี้ยงเป็ด, วัวและสุกร โดยมีสัตว์แพทย์เป็นผู้ตรวจดูแลอยู่เสมอ
อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจค้าขาย, รับราชการ, รับจ้าง เป็นต้น
 
 
 
  เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายในพื้นที่เทศบาล
ตำบลทองแสนขัน จึงมี
  โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 6 โรง  
  ลานตากข้าว จำนวน 2 แห่ง
    ของหน่วยงานสหกรณ และลานตากข้าวชุมชน (โครงการ SML)
  โรงงานผลิตสุราขาว จำนวน 2 แห่ง  
  โรงงานผลิตน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง  
  โรงผลิตไม้เสียบอาหาร จำนวน 1 แห่ง  
  โรงงานผลิตน้ำส้ม จำนวน 1 แห่ง  
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
                 
             
                 
             
                 
             
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-254 โทรสาร : 055-418-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทองแสนขัน
  จำนวนผู้เข้าชม 12,966,866 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2555
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10